Välkommen att fiska i Uvasjön

Välkommen till Uvasjöns Fiskevårdsområde (FVO)

Uvasjön är en vacker, 150 ha, stor skogssjö belägen vid Fröseke i Uppvidinge kommun, på gränsen mellan Kronoberg och Kalmar län. Till Nybro är avståndet 30 km, till Växjö 80 km, till Oskarshamn 75 km och till Kalmar 55 km.

Alsterån rinner genom sjön vilket bidrar till sjöns fina fiske. Alsterån ingår i området med en sträcka om ca 7 km uppströms sjön. I sjön och i ån kan du fiska efter abborre, gädda och gös.

Uvasjöns FVOF som förvaltar området och säljer fiskekort har vid flera tillfällen satt ut gös; ett fiske som ännu är outforskat. Stor fisk finns av flera arter, bl.a. har gädda tagits på 12 kg.

Välkommen att fiska i Uvasjöns FVOF där man erbjuds spänning, naturupplevelser och avkoppling. Fisket passar alla kategorier.

Fiskevatten och fiskearter

Uvasjön är en lättillgänglig fiskesjö. I Alsterån, uppströms sjön erbjuds fiske av varierad tillgänglighet. Antalet fiskarter som finns i sjön är 11 st; abborre, gädda, gös, braxen, sutare, mört, gers, benlöja, siklöja, lake och ål. Sjön innehåller olika fiskarter med varierande storlekar, detta gör Uvasjön till en artrik och varierad fiskesjö.

Iläggningsplats för båtar

Numera kan vi erbjuda en iläggningsplats för sportfiskebåtar, se karta.

Uppvidinge fiskeområdeskatalog

Frösekebygdens hemsida

Välkommen att fiska inom Uvasjöns FVO!

Translate »