Alsterån, foto: Christina Holmström

Sportfiske

Fisket i Uvasjön bedrivs bäst från båt men det finns även landplatser att fiska ifrån.

Gäddfisket är mycket bra i sjön och det är inte ovanligt att det fångas fisk över 10 kg.

Fisket efter gädda kan bedrivas med spinnfiske, trolling och mete hela året. Bra månader för gäddfiske är april och oktober. Skeddrag och vobbler i blått, silver och grönt fungerar bra. Ismetet med betesfisk är mycket bra i sjön och kan ge storfångster.

I Alsterån kan man fiska gädda där ån blir bredare och vattenhastigheten avtar. Prova att flötmeta gädda på dessa åsträckor. Flugfisket efter gädda borde vara intressant både i sjön och i ån. Abborren blir stor i sjön och för att komma i kontakt med den så kan man spinnfiska med jigg och spinnare eller meta med småmört eller löja. Vinter, vår och höst är bra perioder för stor abborre.

Att meta abborre från båt med flöte är ett fiske som barn och ungdomar gillar. Detta fiske kan bedrivas i Uvasjön under hela sommaren. Pimpelfisket i sjön är mycket bra.

Gös finns i sjön och har satts ut av föreningen vid flera tillfällen. Detta fiske är än så länge ganska outforskat vilket ger en extra krydda på fisket. Trolling med färgglada vobbler eller flötestrolling med mört är bra metoder för att komma i kontakt med denna försiktiga rovfisk. Gösen kan fiskas hela året och den är som mest aktiv under maj-september.

Karpfisk såsom mört, sutare och braxen kan med framgång metas i Alsterån där ån breddas och blir djupare. Bottenmete med mask, majs och maggot är rätt metod och våren och försommar är den bästa tiden.

Translate »